Fordele

Vi tager ansvaret. Som kunde hos V-R Gruppen overlader du ansvaret for alle virksomhedens forsikringer til os.

 

Vi giver dig overblik. Vi vurderer dine risici og dit behov for forsikringer og sørger for, at du får de rigtige forsikringer med den bedste dækning til den bedste pris.

 

Vi giver dig tryghed. Dine værdier vil til enhver tid være fuldt og rigtigt forsikret i forhold til dine ønsker.

 

Vi hjælper dig. Hvis uheldet er ude og skaden er sket, sørger vi for, at du får den rigtige erstatning.

 

Med V-R Gruppen som din forsikringsmægler sparer du tid, bekymringer og penge.

Mæglerens rolle

Vi får undertiden spørgsmålet
“Er en forsikringsmægler ikke bare et fordyrende led?”
Læs herunder, hvad du kan få for pengene…

Din beskytter

En forsikringsmægler overtager assurandørens rolle og kan beskytte dig mod tegning af forsikringer, som du ikke har brug for.

 

V-R Gruppens rådgivning er uafhængig, så du træffer alle dine beslutninger ud fra rent saglige synspunkter.

Din analytiker

Vi gennemgår virksomheden sammen med dig og stiller en række spørgsmål, så vi efterfølgende forstår såvel din virksomheds risiko, som dine ønsker til risiko og økonomi.

På baggrund af dette udarbejder vi en samlet risikoanalyse i samarbejde med dig og skaber dermed tryghed.

Din forhandler

Når dine risici er afklaret og nedskrevet i et udbudsmateriale, er det vores opgave at afsøge markedet for bedste dækning til prisen og her indbyder vi typisk fire relevante selskaber inkl. dit nuværende selskab til at byde på opgaven.

Vi sammenligner og vurderer de indkomne tilbud og præsenterer resultatet på en let og overskuelig måde for dig, sammen med vores anbefaling.

Din fejlfinder

Når du i samråd med os har valgt det selskab, du vil tegne forsikringerne i, sørger vi for at opsige dine nuværende forsikringer (hvis de skal opsiges) og tegne nye (hvis nye skal tegnes). Vi kontrollerer de nye policer og sender dem til dig.

Din kontrollør

Herefter overvåger vi dine forsikringer, så de altid er tidssvarende og præmierne ikke løber løbsk.

Din redningsmand

I skadessituationer henvender du dig altid til os.
Det er vores opgave at forklare/argumentere over for selskabet og samle alle trådene.
Det er også vores opgave at sørge for, at forsikringsselskabet lever op til sine forpligtelser og udbetaler den erstatning, du har ret til.

SÅDAN ARBEJDER VI

Vi tager ansvaret…,

Vi giver dig overblik…,

Vi hjælper dig…,

Få et uforpligtende opkald

Mangler du overblik over din virksomheds forsikringer? Lad os foretage et tjek.

Send formularen til højre, og vi kontakter dig for en uforpligtende samtale. I langt de fleste tilfælde finder vi sammen en bedre forsikrings-pakke til din virksomhed.

HVAD KOSTER DET?

[Netto-præmie]

Når vi indhenter tilbud hos forsikringsselskaberne gør vi det til såkaldt nettopræmie – altså en nedsat præmie, som er lavere end den du får tilbudt, hvis du indhenter tilbud på egen hånd.

Årsagen til den nedsatte præmie er forsikringsselskabets sparede omkostninger til markedsføring og løn/uddannelse til salgsmedarbejdere.

v-r-gruppen-pris_services

[Services]

Hos V-R Gruppen tilbyder vi at hjælpe med en række forskellige opgaver – lige fra betjening af hele din virksomheds forsikringsprogram til rådgivning ifm. en specifik skade.

 

Varetager vi virksomhedens samlede forsikringer fastsættes prisen ud fra kundeforholdets samlede præmieniveau – der betales enten et procentvis honorar, som følger udviklingen i præmieniveauet eller et fast honorar. Er der tale om en specifik enkeltstående opgave betales typisk timepris.

[Din pris]

Hos V-R Gruppen er det vigtigt for os, at du ved, hvad du betaler for. Derfor modtager du aldrig en opkrævning for vores arbejde uden at vi har drøftet det med dig først. Det vi aftaler skrives ned i en samarbejdsaftale, som bl.a. beskriver hvad der skal betales og hvornår, samt hvor længe aftalen løber.

Det skal være transparent og uden noget ”med småt” – det er derfor vi siger, hvad vi gør – og vi gør, hvad vi siger.