WHISTLEBLOWERORDNING

Hos V-R Gruppen Forsikringsmæglere driver vi en virksomhed, der ikke kun følger den gældende lovgivning, men som også er kendetegnet ved stærke værdier og høje etiske standarder. 

Hvem vi er, og hvordan vi opfører os, er afgørende for tilliden til os fra vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og det samfund, vi er en del af.

Det er vigtigt for os, at vores virksomhedskultur er åben, tryg og tillidsfuld. Derfor skal eventuelle uregelmæssigheder eller uetisk adfærd frem i lyset – og håndteres på en ordentlig måde.

Hos V-R Gruppen Forsikringsmæglere ønsker vi en åben dialog og står altid til rådighed ved henvendelser, både internt og eksternt. Desuden stiller vi en whistleblowerordning til rådighed for både medarbejdere, ledelse, kunder, leverandører og øvrige interessenter, hvor man – trygt og anonymt – kan indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med aktiviteter, der er relateret til virksomheden.

Ordningen betyder, at der kan foretages anonym indberetning i tilfælde af begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder. Ordningen sikrer, at sådanne indberetninger behandles seriøst og på passende vis og giver tryghed for, at enhver person, der i god tro indberetter en alvorlig mistanke, vil være beskyttet mod repressalier eller lignende.

Indberetningen går til Whistleblower Software ApS  der er en uafhængig indberetningskanal med ekspertise til håndtering af alle typer indberetninger.

Du får adgang til whistleblowerordningen ved at klikke på den blå boks (Herefter vil et nyt vindue åbne).

Bliv KONTAKTET AF OS

Ønsker du at blive kontaktet af os, så udfyld formularen herunder. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.